Het eerste principe

Als wolk van getuigen stellen we hen die met ons in aanraking komen in de gelegenheid om contact te houden en gepaste nazorg te ontvangen.

Wanneer we iemand ontmoet hebben stellen we voor contact te houden door het algemene nummer van Wolk van Getuigen uit te wisselen (06 53641812) of door te verwijzen naar de website (wolkvangetuigen.nl). In sommige gevallen laten we met gepaste voorzichtigheid ons eigen nummer achter. Daarnaast zullen er verschillende manieren om contact te houden, of te zoeken, opgenomen worden in het Evangelisatiemateriaal wat we bieden.

Zo verlangen we ernaar om iedereen die contact opneemt gepaste nazorg te bieden in de vorm van een gesprek, gebed, de huisgroepen, persoonlijk discipelschap of door te verwijzen naar een gemeente of organisatie met gepastere gaven of meer ervaring, zoals Volgelingen van Jezus.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen vormen we huisgroepen om met anderen aan de hand van Christianity Explored kennis te maken met Jezus’ missie.

Voor degenen die meer willen weten over Jezus en Zijn missie vormen we huisgroepen onder leiding van volwassen volgelingen van Jezus die elkaar geregeld opzoeken om samen te eten, vragen te stellen en te bidden.

Deze groepen beginnen we met een introductiemoment voor Christianity Explored. Aan de hand van Christianity Explored komen we de volgende zeven momenten samen komen om na te denken over de drie belangrijkste vragen: Wie is Jezus? Waarom kwam Hij naar de wereld en wat betekent het om Hem te volgen?

Deze groepen blijven ook nadat Christianity Explored is afgerond samenkomen om eventueel aan de hand van Discipleship Explored en/of Bijbelstudie verder gevormd te worden.

Het handboek, de bijbehorende video’s met ondertiteling en het werkboek van Christianity Explored en Discipleship Explored zijn kosteloos aan te vragen bij de algemene groepsleiders. Meer informatie: ibb.nu/christianity-explored

Het derde principe

Als wolk van getuigen bieden we persoonlijk discipelschap doormiddel van Bijbelstudie en het intensief voorleven van wie Jezus is.

Het maken van discipelen omvat niet alleen evangelisatie of het leren kennen van Jezus in huisgroepen maar ook persoonlijk discipelschap. We leren hen die zich afkeren van hun zonden, vertrouwen op Gods genade in Christus en Hem stervend aan zichzelf willen volgen in een nieuw leven, alles wat Jezus geleerd heeft door het hun voor te leven. 

Zo bieden we nieuwe discipelen van Jezus na gebed aan om een tijd intensief met iemand van ons door te brengen zodat ze zien hoe het is om Jezus’ te volgen in de praktijk.

Dit vraagt van ons als getuigen geestelijke volwassenheid, een Bijbelse gastvrijheid en toewijding aan hen die Jezus minder lang volgen. 

Het vierde principe

Als wolk van getuigen verlangen we ernaar dat zij die tot geloof komen en Jezus willen volgen uiteindelijk onderdeel worden van een plaatselijke gemeente.

We brengen allereerst zielen bij Jezus, niet bij ons kerkverband of de organisatie waarmee we ons verbonden weten. Maar na de eerste ontmoetingen, een tijd van eerste kennismaking met Jezus in de huisgroepen en een periode van persoonlijk discipelschap (indien mogelijk in de context van een plaatselijke gemeente) verlangen we ernaar dat zij die tot geloof gekomen zijn zich verbinden aan een Bijbelgetrouwe gemeente in de buurt.

We verlangen ernaar dat ze daar, omringd door Geestvervulde broeders en zusters, gevoed en gevormd worden naar Jezus’ beeld om vervolgens ook uit te gaan om vervuld met de Heilige Geest overal bekering, geloof en vergeving van zonden te verkondigen. Zo zien we ernaar uit dat discipelen zich vermenigvuldigen en steeds meer zielen gered worden.