Het eerste principe

Als wolk van getuigen bidden we dat God getuigen uitzend in onze omgeving en nodigen we broeders en zusters uit om samen te werken in Jezus’ missie.

De plaatselijke groepen groeien doordat we bidden dat de Heer van de oogst arbeiders uitzend (Mattheüs 9:38). Daarnaast spreken we met broeders en zusters in onze omgeving over het werk en de dringende noodzaak om ook op deze manier deel te nemen aan Jezus’ missie. 

Ook via de sociale media en de website wolkvangetuigen.nl kunnen mensen zich na gebed en een gesprek met de groepsleiders bij een plaatselijke groep aansluiten.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen vormen we plaatselijke groepen van minimaal 8 personen die zich vermenigvuldigen in een andere omgeving zodra er een nieuwe groep van minimaal acht personen gevormd kan worden.

Om de organisatie van missies overzichtelijk te houden vormen we plaatselijke groepen van minimaal acht personen. Deze groep kan uitgroeien tot zestien personen waarna de groep opgedeeld wordt om ieder afzonderlijk een gebied te bereiken. Zo vermenigvuldigen we de groepen om zoveel mogelijk gebieden te bereiken met het Evangelie. 

Wanneer er, om welke reden dan ook, een aantal mensen de groep verlaten, zullen we missies blijven organiseren terwijl we biddend uitzien naar anderen die de groep versterken of de kleinere groep samenvoegen met een andere groep in de omgeving.

Het derde principe

Als wolk van getuigen gaan we met onze plaatselijke groep minstens één keer per maand op missie om dit Evangelie bekend te maken.

De groep getuigen die door het hele land verspreid zijn, zijn verdeeld over kleinere plaatselijke groepen. De meeste groepen gaan om de week samen op missie, andere groepen elke week. 

Daarnaast gaan groepsleden soms twee aan twee op missie om het Evangelie in ziekenhuizen of bejaardentehuizen te delen en te bidden met zieken en ouderen. Zo zijn er verschillende momenten waarop we als wolk van getuigen Jezus’ missie uitvoeren.

Wanneer groepsleden minder vaak meegaan op missie zal de groepsleider in een persoonlijk gesprek vragen naar de reden daarvoor, zo nodig met diegene bidden en eventueel laten gaan wanneer de Heere diegene ergens anders roept.

Het vierde principe

Als wolk van getuigen komen we een moment voorafgaand aan de missie samen om te bidden, te zingen, Gods Woord te overdenken, en moeilijke situaties en vragen te bespreken.

De eerste discpelen konden niets, waren krachteloos en werden opgeroepen om in de stad te blijven tot ze bekleed waren met “kracht uit de hoogte” (Lukas  24:47). Zo is het ook voor ons onmogelijk en zijn we volkomen afhankelijk van Gods genadige hulp door Zijn beloofde Heilige Geest.

Daarom komen we in de week, de dag of het moment voorafgaand aan de missie samen. We bemoedigen en onderwijzen elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Daarnaast wekken we elkaar op door Jezus’ Evangelie te overdenken en te bidden. We bidden om vrijmoedigheid, bovennatuurlijke kracht en open harten die voorbereid zijn om te reageren op het Evangelie.

Daarnaast komen we geregeld samen om Gods Woord te overdenken en Bijbelstudie te doen aan de hand van moeilijke situaties en vragen. Wanneer we daar in onze plaatselijke groep niet uitkomen, gaan we met deze situaties en vragen naar de algemene groep.