Het eerste principe

Als wolk van getuigen willen we het werk van plaatselijke gemeenten en organisaties met hetzelfde doel ondersteunen en aanvullen wat ontbreekt.

De plaatselijke gemeente waar we onderdeel van zijn, is de beste plek om Jezus’ missie uit te voeren. Daarom werken we samen met onze gemeente en verlangen we ernaar dat dit werk vanuit onze gemeente ondersteund wordt, doormiddel van gebed en mankrachten.

Wanneer onze plaatselijke gemeente onze inspanningen om geloof, bekering en vergeving van zonden te verkondigen en hen die tot geloof komen alles te leren wat Jezus geboden heeft, niet aanmoedigen, blijven we toch gehoorzaam aan Jezus’ missie en proberen zo aan te vullen wat er in die plaatselijke gemeente ontbreekt.

Het tweede principe

Als wolk van getuigen maken we onszelf bekend als volgelingen van Jezus uit verschillende plaatselijke gemeenten.

Vanwege de vele Christelijke denominaties en groepen in ons land gaan we niet op missie in naam van een denominatie of groep, ook niet namens Wolk van Getuigen. Dit is slechts een een werktitel, niet om ons te onderscheiden maar om het organisatorisch overzichtelijk te maken.

Daarom geven we tijdens onze missies aan dat we volgelingen van Jezus zijn uit verschillende plaatselijke gemeenten die zich verbonden weten met de plaatselijke uitdrukkingen van Jezus’ wereldwijde gemeente die Hem op grond van het onfeilbare Woord van God, met de hulp van de Heilige Geest, in alles willen volgen en verheerlijken en elkaar daartoe ook aanmoedigen en ondersteunen, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Het derde principe

Als wolk van getuigen verwijzen we zo nodig door naar organisaties en personen die met hun specifieke gaven en ervaring meewerken in Jezus’ missie.

Als lichaam met verschillende leden die allemaal van Jezus verschillende gaven hebben gekregen werken we samen met de organisatie Volgelingen van Jezus die de plaatselijke groepen toerusten in het Evangelisatiewerk en ons ondersteunen in de nazorg met een netwerk van volwassen volgelingen van Jezus door het hele land.

Daarnaast verwijzen we hen die worstelen met diepere geestelijke problemen door naar het CPC en bieden we anderen de maandelijkse of fulltime bijbelschool van Hebron Missie aan voor intensievere discipelschapstraining. 

Het vierde principe

Als wolk van getuigen werken we als plaatselijke groepen samen door hulpvragen uit te wisselen en zorg te dragen voor noden in andere plaatselijke groepen.

Als plaatselijke groepen ondersteunen we elkaar. Wanneer we iemand ontmoeten die in de omgeving leeft van een andere plaatselijke groep, nemen we dit van elkaar over.

Ook onderling zien we erop toe dat we de taken verdelen, elkaars gaven leren kennen en zo als een lichaam samenwerken terwijl we elkaar dienen.